Driftsikkerhet

NUFI Internett Transit

NUFI leverer fullredundant Internett transit tjeneste basert på egen infrastruktur, mellom Oslo og Kongsberg. Dette er etablert på ett 10G Transportnett, som er bygd på egen og partneres infrastruktur.

Dette gir:

  • Annonsering av egen IP struktur
  • Høg og skalerbar kapasitet
  • Stabilt nett med høg tilgjengelighet
  • Dynamisk redundans
  • Global tabell / default route

NUFI benytter til enhver tid minst 2x Upstream Transit leverandører. Det fokusers på å ha en aktør med globalt fokus og en aktør med mer nasjonalt fokus. Internasjonalt har vi pr i dag CogentCo og Level3. Nasjonalt benytter vi i dag Kvantel. Våre noder  i Oslo er plassert på forskjellige lokasjoner med tilknytning til separate Upstream leverandører.

 Overvåkning og drift

NC-Spectrum er vår driftspartner. De har kontroll over våre samband 24/7/365 fra sitt

NOC (Network Operation Center), som er lokalisert i Kvitseid i Telemark:NC Driftsenter

Arbeidsoppgaver er overvåking, kontroll og feilsøking av nettverk, samband og bredbånd for:

  • Over 1000 switcher/routere i Norge
  • Over 200 bredbåndsentraler
  •  Fiber og dsl
  • Over 100 trådløs/radio basestasjoner
  • Over 400 mil fiber med trafikk

Beredskapsvakt 24/7/365