Privat

NUFI er den eneste leverandøren i Numedal som leverer bredbåndstjenester over fiber. Vår ambisjon er å levere til alle som ønsker våre tjenester og som trenger den kapasiteten som kun fiber kan levere.

Meld din interesse ved å sende inn dette skjemaet.

 Nye kunder i allerede utbygde områder (Sone 2).

Kunder som av en eller annen grunn ikke bestilte bredbånd under Blink 2 avtalen, og som er bosatt i Sone 2 områdene, må melde sin interesse til NUFI. NUFI vil prosjektere hver enkelt tilknytning og gi et tilbud på etableringskostnaden som kunden må betale. Normalt vil etableringskosten ligge fra kr 7000,- og oppover. For å få ned etableringskostnadene på de dyreste enhetene er NUFI avhengig av offentlig tilskudd. Kunder som melder sin interesse kan derfor risikere å måtte stå på venteliste i påvente av eventuelle tilskudd. NUFI, i samarbeid med kommunene, søker årlig på de tilskuddsmidler som til enhver tid er tilgjengelige. Om vi får tilskudd og hvor mye er selvfølgelig usikkert.

Sone 1 områdene

Følgende områder er definert: Svene, Lampeland, Flesberg sentrum, Rollag sentrum, Veggli, Norefjord, Rødberg og Uvdal.

  • Noen områder er allerede delvis utbygget, så her ønsker vi å gi tilbud til etternølere og nybygg.
  • Vi oppfordrer potensielle kunder å ta kontakt snarest mulig.

All utbygging i Numedal har vært fundamentert på et tett samarbeid mellom kommunene, elverkene som er utbyggerne, NUFI og dere som kunder! Vi har tidligere, med stort hell og etter formidabel innsats, benyttet oss av lokale ildsjeler som har mobilisert i nabolaget for sikre den oppslutningen som er nødvendig for å kunne gjennomføre utbygging i hvert enkelt område. Vi trenger ca. 50% oppslutning, så du må få med deg naboene for at vi kan bygge fiberen til deg!


Forespørsel til NUFI gjør du ved å sende en mail til post@numedalfiber.no. ,eller ring vårt sentralbord.

Kart som viser områdene: ► Kart

I tillegg forutsetter vi at du graver grøft for inntak av fiber på din egen eiendom etter retningslinjer fra elverket, se  vår

 «Brukerveiledning for graving og installasjon«.