Om oss

 

Bedriftens formål

Salg og markedsføring av telekommunikasjons-, datakommunikasjons- og internettjenester og produkter, samt eventuelt øvrige bredbåndsrelaterte tjenester og produkter, direkte og/eller gjennom andre selskaper.

Styret i Numedal Fiber AS

Styrets leder:             Bjørn Rønning,
Styremedlemmer:     Ingunn Aasen, 
Tore Gunnar Bergstøl, Odd Grøslie, Frank Skarpås
Varamedlemmer:      Knut Paul Bråta, Roy Arne Lislelid,  Vidar Kåre Haugen
Eiere

Flesberg Elektrisitetsverk AS

Rollag Elektrisitetsverk SA

Nore Energi AS

Uvdal Kraftforsyning SA