Nett-tjenester

 

NUFI leverer følgende tjenester:

  • Internett aksess
  • Lag 2 samband
  • DWDM kanaler
  • Mørk fiber

NUFI’s tjenester tilbys til bedriftsmarkedet og offentlig/kommunal forvaltning.

Vi tilbyr redundante løsninger for bedrifter med ekstrem fokus på oppetid og tilgjengelighet.  I samarbeid med våre partnere tilby de samme kommunikasjonsløsninger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nettverksløsninger, i samarbeid med våre partnere, er bygget spesielt for å tilby sikre og redundante løsninger.

Vår fokus er på:

  1. Leveransepresisjon i alle ledd
  2. Raske respons i alle situasjoner
  3. Fleksibilitet og troverdighet
  4. Konkurransedyktige betingelser

 Offentlige kunder

Offentlig sektor har fokus på å yte gode tjenester på en kostnadseffektiv måte til sine kunder. Vi ser også at stadig flere kommuner etablerer interkommunale samarbeidsformer innenfor ulike sektorer for å tilrettelegge for en slik tjenesteutvikling. Gode kommunikasjonslinjer internt i kommunene, mellom kommunene og mot omverdenen er en nødvendig grunnstruktur som må være på plass i utviklingen av en slik tjenestestruktur. NUFI har levert fiberoptisk nettverk mellom alle kommunale enheter i Nore og Uvdal-, Rollag- og Flesberg kommune. En løsning som gir effektiv kommunikasjon internt i kommunene og som tilrettelegger for et utviklende og kostnadsbesparende samarbeid mellom Numedalskommunene.

I 2008 vant NUFI en anbudskonkurranse utlyst av Kongsbergregionen (HØYKON) som omfattet levering og drift av et høyhastighetsnett mellom følgende kommuner: Kongsberg, Notodden, Tinn, Hjartdal, og Numedalskommunene(Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg). Nettverket ble i henhold til planen satt i drift 1.oktober 2008. Etter en ny anbudsrunde i 2014 ble avtalen fornyet med NUFI.