Kontaktskjema

Har du spørsmål eller meldinger til NUFI og benytter deg av dette skjemaet vil vi følge opp henvendelsen så snart vi kan.

Spør du om mulighet for å få bredbånd basert på fiber fra NUFI så er G.nr. og Br.nr. viktige referanser for oss.

Ved melding om feil må du oppgi hvem abonnementet står på, men den beste referansen er NUFI-nummeret.

Kunde Navn:*
Kundens e-post:*
Melding til kundesenteret:*
Gjenta teksten i det tomme feltet