Garanti for tilgang til et åpent internett

Numedal Fiber AS (NUFI) leverer individuelle linjer til hver enkelt kunde via vårt Gigabit Passivt Optisk Nettverk (GPON nett) eller i noen tilfeller via vårt aktive Ethernett.

Hver kunde tildeles et modem som konfigureres for å kunne levere den enkeltes kunde bestilling.

NUFI leverer sine tjenester på fysiske ethernet porter på modemene, og garanterer kvaliteten på sine tjenester frem til disse portene.

NUFI garanterer ikke, og tar ikke ansvar for distribusjon av signaler internt i kundens bolig – dette gjelder på fysisk nettverk og via trådløst.

Hvert modem konfigureres iht kundens løpende abonnement, og NUFI garanterer at kunden til enhver tid har uhindret og ukontrollert tilgang til internett med de hastigheter som kundes abonnement tilsier.
NUFI driver ingen overvåking og/eller trafikkstyringstiltak på den enkeltes kunde-linje, med unntak av den ovennevnte styringen av hastighet iht abonnement.

Det er ingen begrensning av mengde data som brukes av kunden.

Ved en opplevelse av at tjenestene ikke er iht til avtale så ber NUFI kunde om å gjøre egne tester ved å:
-Slå av WiFi på modemet.
-Koble en PC/MAC til modemets port nr 4 (LAN4) vha en nettverks kabel. Maskinen må være garantert fri for såkalt malware som kan bruke kapasitet uten av kunde vet om det.
Måle hastigheten mot tilbydere som lar brukerne gjøre dette, f.eks www.nettfart.no, www.speedtest.net eller www.tek.no/speedometer.
Dersom målt hastighet avviker med mer enn +-3 til 5 mbs i forhold til avtalt leveranse så ber vi om at kunde tar kontakt på 40631000 eller post@numedalfiber.no eller vi kontaktskjema her: http://www.numedalfiber.no/kundesenter/kontaktskjema/
Det er en fordel om testene gjøres flere ganger for å være sikker på at resultatene som innrapporteres er korrekte.